روبات دندانپزشک چینی برای اولین بار در تاریخ روی یک انسان عمل جراحی انجام داد

یک روبات چینی ساخته شده در چین با موفقیت عملیات جراحی روی دهان و دندان را بدون دخالت انسانی انجام داد.

این دندان های مصنوعی به وسیله تکنولوژی پرینت 3بعدی و با ضریب خطای 0.2 – 0.3 میلیمتر تولید و توسط این روبات داخل دهان بیمار قرار داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صبح چین جنوبی، بررسی ها نشان میدهد نزدیک به 400میلیون نفر نیاز به دندان جدید دارند؛ این در حالی است که در هر سال از هر میلیون ایمپلنت های انجام شده، تعدادی از جراحی های دندان پزشکی انجام شده با کیفیت پایین، می تواند باعث بروز مشکلات بیشتری برای بیمار شود.
خارج از دندانپزشکی، هوش مصنوعی و روبات ها توانسته اند راه را برای عمل های موفقیت آمیز جراحی مغز و جراحی روی چشم انسان را باز کنند.


کلمات کلیدی: روبات, هوش مصنوعی, AI, Robotic, پزشکی